StayforlongIN YLEISET KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT

Nämä Yleiset käyttö- ja sopimusehdot koskevat rekisteröityjen tai rekisteröimättömien käyttäjien (jäljempänä Käyttäjä tai Käyttäjät) Stayforlong, S.L. S.L.:n (jäljempänä Stayforlong) omistaman Stayforlong.com-verkkosivuston käyttöä ja pääsyä Stayforlongin alustalla (jäljempänä Alusta) sekä STARYFORLONGin ja Käyttäjän välistä osto- ja myyntisopimuksellista suhdetta Stayforlongin Alustan kautta tarjoamien palvelujen sopimusprosessin aikana.

Pääsy Alustalle merkitsee näiden Ehtojen tuntemusta ja hyväksymistä:

Pääsy ja rekisteröinti

Päästäkseen Alustan Käyttäjäksi on olennaisen tärkeää, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • - Täyttää tarkasti rekisteröintilomakkeen pakolliset kentät, joissa pyydetään henkilötietoja.
 • - Olla täyttänyt tai olla 18-vuotias

Käyttäjä takaa, että kaikki Stayforlongille antamansa tiedot henkilöllisyydestään ja lainmukaisuudestaan Alustan rekisteröintilomakkeissa ovat tosia, tarkkoja ja täydellisiä. Käyttäjä sitoutuu myös pitämään tietonsa ajan tasalla. Jos Käyttäjä antaa vääriä, epätäsmällisiä tai puutteellisia tietoja tai jos Stayforlong katsoo, että perustelluista syistä voidaan epäillä tietojen todenmukaisuutta, tarkkuutta ja täydellisyyttä, Stayforlong voi kieltää Alustan nykyisen tai tulevan käytön sen sisällöstä ja / tai palveluista sekä peruuttaa varaukset ja / tai palvelut ilman ennakkoilmoitusta.

Rekisteröityessään Alustalle Käyttäjä valitsee itselleen pääsyavaimen (salasanan) tai hän voi kirjautua minkä tahansa kolmannen osapuolen alustan kautta (esim. Facebook, Google-ID), jota Stayforlong käyttää rekisteröintiprosessin aikana. Tällöin Käyttäjä hyväksyy henkilökohtaisten tietojensa synkronoinnin kolmannen osapuolen tilin ja Stayforlongin Alustan tilin välillä. Salasana on ehdottoman luottamuksellinen, henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää. Käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta tiliinsä liittyviä tietoja tai antamatta sitä kolmansien osapuolien käyttöön. Käyttäjä on yksin vastuussa näiden tietojen käytöstä kolmansien osapuolten toimesta, mukaan lukien Alustalle ladatut julkaisut tai mikä tahansa muu toiminta, joka toteutetaan käyttäjänimellä ja / tai salasanalla.

Jos käyttäjä ei rekisteröidy alustalle (varaus ilman rekisteröintiä), häntä pidetään käyttäjänä samalla tavalla samoilla oikeuksilla ja velvollisuuksilla näiden käyttö- ja sopimusehtojen mukaisesti.

Stayforlong ei voi taata Käyttäjien henkilöllisyyttä, joten se ei ole vastuussa rekisteröimättömän Käyttäjän henkilöllisyyden käytöstä rekisteröimättömän kolmannen osapuolen toimesta. Käyttäjän on välittömästi ilmoitettava Stayforlongille hänen käyttäjätunnuksensa tai salasanansa varastamisesta, paljastamisesta tai menettämisestä ilmoittamalla siitä help@stayforlong.com.

Profiili

Kun rekisteröinti on päättynyt, kaikki Käyttäjät voivat käyttää profiiliaan ja täyttää ja / tai muokata sitä mielensä mukaiseksi. Voit muokata tietoja, kuten sähköpostia, jonka kautta alkuperäinen rekisteröinti ja salasana tapahtui. Voit myös täydentää tietoja, kuten nimesi ja sukunimen, ja voit asettaa kuvan, joka on Avatarisi.

Käyttäjän eroaminen

Käyttäjä voi erota Alustalta ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen: help@stayforlong.com. Voit myös erota profiilin "asetukset”-osiossa, jossa on kohta ”poista tili”.

Käyttäjän vastuut

Käyttäjän vastuulla on huolehtia Internet-selaamiseen tarvittavista palveluista ja laitteista. Jos jokin tapahtuma tai vaikeus estää Alustalle pääsemisen, Käyttäjä voi ilmoittaa Stayforlongille sähköpostilla help@stayforlong.com, joka sitten alkaa analysoida tapahtunutta ja antaa ohjeita Käyttäjälle siitä, miten ongelma ratkaistaan mahdollisimman pian.

Käyttäjä on täysin vastuussa profiilinsa ja muun Alustan sisällön saatavuudesta ja oikeasta käytöstä kansallisen sekä kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti sekä hyvän hallinnon, moraalin, hyvien tapojen ja yleisen järjestyksen periaatteiden mukaisesti. Erityisesti hän sitoutuu noudattamaan näitä Yleisiä käyttöehtoja huolellisesti.

Käyttäjät pidättäytyvät käyttämästä profiiliaan ja Alustan muuta sisältöä laittomiin tarkoituksiin tai vaikutuksiin, jotka vahingoittavat kolmannen osapuolen oikeuksia ja etuja tai jotka voivat millään tavalla vahingoittaa, tuhota, vaikuttaa tai heikentää Alustaa, sen sisältöä ja palveluita. Samoin on kiellettyä estää Alustan tavanomainen käyttö ja muiden Käyttäjien mahdollisuus nauttia siitä.

Stayforlongia ei voida pitää toimituksellisesti vastuullisena, ja se ilmoittaa nimenomaisesti, että se ei tunnista mitään sellaisia mielipiteitä, joita Alustan Käyttäjät voivat antaa, ja joiden seurauksista vastaa täysin niiden liikkeellelaskija.

Ne, jotka eivät noudata näitä velvoitteita, ovat vastuussa mahdollisista menetyksistä tai vahingoista. Stayforlong ei ole vastuussa kolmansien osapuolten pääsystä tai laittomasta käytöstä aiheutuvista seurauksista, vahingoista tai haitoista.

Yleensä ottaen Käyttäjä sitoutuu esimerkiksi vähintään seuraaviin:

 • • Älä käytä Alustaa laittomiin tai luvattomiin tarkoituksiin;
 • • Älä ylläpidä, tallenna, paljasta, julkaise, levitä tai jaa sisältöä, joka voi sisältää laitonta häirintää tai loukkaa millään tavalla kolmansien osapuolten ja erityisesti alaikäisten kunniaa, kuvaoikeuksia tai henkilökohtaista yksityisyyttä koskevia perusoikeuksia;
 • • Älä julkaise missään Alustan osassa tai omassa tai muun Käyttäjän profiilissa laitonta, rasistista, ulkomaalaisvastaista, siveetöntä, pornografista, loukkaavaa, häpäisevää, vilpillistä, petollista tai millään muotoa moraalin tai yleisten käytöstapojen vastaista kommenttia tai tietoa;
 • • Älä muuta tai muokkaa Alustaa kokonaan tai osittain kumoamalla, deaktivoimalla tai muokkaamalla tämän toimintoja tai palveluita;
 • • Älä loukkaa teollis- ja immateriaalioikeuksia tai henkilötietojen suojaamista koskevia sääntelystandardeja;
 • • Älä käytä Alustaa muiden Käyttäjien vahingoittamiseen, häpäisemiseen, pelottelemiseen tai kunnian loukkaamiseen tai häiritsemiseen;
 • • Älä kirjaudu muiden Käyttäjien sähköpostitileille;
 • • Älä aseta tietokoneviruksia, viallisia tiedostoja tai muita tietokoneohjelmia, jotka voivat vahingoittaa tai muuttaa Stayforlongin tai kolmansien osapuolten sisältöjä tai järjestelmiä.
 • • Älä lähetä massa- ja / tai toistuvia sähköposteja useille ihmisille äläkä lähetä kolmansien osapuolten sähköpostiosoitetta ilman heidän suostumustaan;
 • • Älä suorita tavaroiden tai palveluiden mainostamistoimia ilman Stayforlongin etukäteistä suostumusta.
 • • Älä tee väärää varausta väärillä tai virheellisillä tiedoilla, varastetuilla tai muuten laittomasti hankituilla luottokorteilla, tai muuhun tarkoitukseen kuin hotellissa majoittumiseen.

Jokainen Käyttäjä voi raportoida toisesta Käyttäjästä, kun katsoo, että tämä ei täytä näitä Ehtoja, myös kaikki Käyttäjät voivat ilmoittaa Stayforlongille kaikista väärinkäytöksistä tai näiden ehtojen rikkomisesta sähköpostilla help@stayforlong.com Stayforlong tarkistaa tämän ilmoituksen mahdollisimman pian ja toteuttaa tarpeellisiksi katsomiaan toimenpiteitä ja pidättää itsellään oikeuden poistaa ja / tai laittaa jäähylle Alustan Käyttäjät näiden Yleisten käyttöehtojen rikkomisesta. Lisäksi Stayforlong pidättää oikeuden peruuttaa ja / tai keskeyttää laitonta tai loukkaavaa sisältöä sisältävän viestin ilman ennakkoilmoitusta tai myöhempää ilmoitusta.

StayforlongIN vastuut

Alustalla tarjotut hotellien ja palvelujen kuvaukset perustuvat Stayforlong-toimittajien antamiin tietoihin ja asiakirjoihin, joten Stayforlong ei vastaa mahdollisista epätarkkuuksista mainituissa kuvauksissa.

Stayforlong ei valvo eikä ole vastuussa mahdollisista ylimyynti- tai overbooking-tilanteista (katso kohta Palvelun peruuttaminen hotellin puolelta)

Stayforlong ei valvo eikä ole vastuussa Käyttäjien Alustan kautta lataamasta sisällöstä, sillä ainoastaan nämä ovat vastuussa kyseisen sisällön oikeudellisesta sopivuudesta.

Stayforlong ei vastaa palveluiden keskeytyksiin, yhteysvirheisiin, käytettävyyteen tai Internet-yhteyspalvelun puutteisiin tai Internet-verkon häiriöihin tai muuhun syihin, jotka ovat sen hallinnan ulkopuolella.

Stayforlong ei ole vastuussa mahdollisista ilmenevistä turvallisuusvirheistä tai mahdollisista vahingoista, jotka voivat aiheutua Käyttäjän tietokonejärjestelmälle (laitteisto ja ohjelmisto), siihen tallennettuihin tiedostoihin tai asiakirjoihin seuraavista johtuen:

 • • Viruksen ilmeneminen Käyttäjän tietojärjestelmässä tai mobiilipäätelaitteessa, jota käytetään Alustan palveluihin ja sisältöön liittymiseen;
 • • Selaimen toimintahäiriö;
 • • Päivittämättömien versioiden käyttö.

Sisältövastuu

Stayforlong ei ole velvollinen valvomaan ja eikä valvo Käyttäjien tekemisiä Alustalla, eikä siten takaa, että Käyttäjät käyttävät Alustaa näiden Ehtojen määräysten mukaisesti tai että he käyttävät sitä huolellisesti ja / tai varovaisesti. Stayforlongilla ei ole velvollisuutta varmistaa eikä se varmista Käyttäjän henkilöllisyyttä tai tämän tarjoamien tietojen todenmukaisuutta, voimassaoloa, täydellisyyttä tai aitoutta.

Stayforlong ei ota vastuuta mahdollisista vahingoista ja vahingonkorvauksista, jotka johtuvat Käyttäjien Alustan laittomasta käytöstä tai jotka saattavat johtua siitä, että Käyttäjien itsestään muille Käyttäjille antamat tiedot eivät ole todenmukaisia, voimassaolevia, täydellisiä ja / tai aitoja ja erityisesti, vaikkakaan ei yksinomaan, mistään vahingoista tai vahingonkorvauksista, jotka voivat johtua siitä, että Käyttäjä on käyttänyt kolmannen osapuolen henkilöllisyyttä jollain viestintätavalla Alustan kautta.

Edellä olevasta huolimatta Stayforlong pidättää itsellään oikeuden rajoittaa kokonaan tai osittain joidenkin Käyttäjien pääsyä Alustalle sekä peruuttaa, keskeyttää, estää tai poistaa tietyntyyppisiä sisältöjä käyttämällä tarkoitukseen soveltuvia teknisiä välineitä, jos Käyttäjällä oli tosiasiallinen tieto siitä, että toiminta tai tiedot ovat laittomia tai että se vahingoittaa kolmannen osapuolen omaisuutta tai oikeuksia. Tässä mielessä Stayforlong voi luoda tarvittavat suodattimet estääkseen laittoman tai haitallisen sisällön lataamisen verkkoon palvelunsa kautta.

Käyttäjien Alustan kautta toimittamalta sisällöltä edellytetään, että Stayforlongille myönnetään kaikki käyttöoikeudet Alustalle toimitettavaan sisältöön.

Käyttäjät ilmoittavat omalla vastuullaan ja siten takaavat Stayforlongille, ettei toimitettua sisältöä ole rajoitettu teollis- ja immateriaalioikeuksilla tai kuvaoikeuksilla, ja että heillä on laillinen omistusoikeus tai teollis-, immateriaali- tai kuvaoikeudet Alustan kautta saatavilla olevaan sisältöön. Siksi Käyttäjät jättävät Stayforlongille vastuuvapaaksi vahingosta, joka aiheutuu teollis- ja immateriaalioikeuksien loukkauksista, jotka pätevät Käyttäjien toimittamaan sisältöön, olettaen, että kaikki sellaisten vaatimusten kustannukset, jotka aiheutuvat teollis- ja/tai immateriaalioikeuksista, ovat peräisin mainitusta sisällöstä ja korvaavat Stayforlongille mahdolliset vahingot, jotka olivat seurausta mainituista vaatimuksista.

Sopimusprosessi

Käyttäjä voi käyttää Stayforlongin tarjoamia palveluja Alustan kautta syöttämällä tiedot vastaavaan lomakkeeseen Alustan sopimusprosessin aikana. Tämän jälkeen Käyttäjän on noudatettava kaikkia Alustan osoittamia sopimusprosessin vaiheita.

Sopimusprosessin päätyttyä Alustan sopimusjärjestelmä ilmoittaa Käyttäjälle myös sähköpostitse kaikista sopimukseen liittyvistä palveluista (hotellin nimi, tarkat oleskelun päivät, hinnan alennus...). Jos Käyttäjä ei vastaanota vahvistussähköpostia 24 tunnin kuluessa ostoksen päättymisestä, Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että Stayforlong on hyväksynyt tapahtuman.

Hinta ja tarjouksen voimassaolo

Alustalla ilmoitettujen palveluiden hinnat sisältävät arvonlisäveron (ALV) ja ne ilmoitetaan joka tapauksessa eurovaluutassa tai milloin tahansa määritellyssä valuutassa.

Sovellettavat hinnat ovat ne, jotka julkaistaan automaattisesti sopimusprosessin aikana viimeisen vaiheen aikana. Käyttäjä ymmärtää, että palvelun taloudellinen arvo voi milloin vain muuttua reaaliaikaisesti, mutta siitä ilmoitetaan joka tapauksessa aina Käyttäjälle ennen sopimusprosessin loppumista.

Alustan hinnat ovat voimassa vain Alustalle ilmoitetuilla markkinoilla. Toisin sanoen: Jos käyttäjä selaa Espanjan alustaa, hinnat ovat voimassa vain Espanjan markkinoilla eli Espanjan kansalaisille. Stayforlong varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä muilta markkinoilta kuin asiakkaan kansalaisilta tehtyjä varauksia.

Palvelumaksut

Hinnat eivät saa sisältää majoituksen palveluveroa. Nämä hinnat voidaan ilmoittaa varauksen yhteydessä, hotellin olosuhdeosiossa tai kommenteissa, ne eivät sisälly varauksen hintaan, ja ne on maksettava suoraan hotellille. Vaikka Stayforlong yrittää ilmoittaa käyttäjälle kaikista palvelumaksuista, jotka saattavat aiheutua varauksesta, Stayforlong ei ole vastuussa siitä, että majoitus lisää palvelumaksun, eikä se ole missään tapauksessa vastuussa sen maksamisesta.

Paikalliset ja turistiverot

Hinnat eivät sisällä paikallisia tai turistiveroja. Nämä verot ilmoitetaan sopimuksen tekemisen yhteydessä, mutta ne eivät sisälly hintaan tai varausmaksuun, vaan ne on maksettava suoraan hotellissa. Vaikka Stayforlong yrittää ilmoittaa käyttäjälle kaikista paikallisista ja turistiveroista, jotka saattavat aiheutua varauksesta, Stayforlong ei ole vastuussa siitä, että majoitus lisää paikallisen tai turistiveron, eikä se ole missään tapauksessa vastuussa sen maksamisesta.

Kaikki Stayforlongin tekemät maksut edellyttävät Käyttäjän nimissä olevan laskun lähettämistä sopimusprosessin aikana toimitettujen tietojen mukaisesti, ja lasku lähetetään sähköpostitse Käyttäjälle vain siinä tapauksessa, että Käyttäjä pyytää sitä kirjallisesti suoraan Stayforlongilta sähköpostitse: help@stayforlong.com.

Häiriö sopimuspalvelussa

Jos varausten sopimuspalvelu kaatuu yhteysviasta johtuen tai jos joku Stayforlong-palveluntarjoaja ei vastaa, Stayforlong ei luo varausta suoraan vaan varausnumerossa näkyy "Odotetaan ".

Stayforlong ei sitoudu takaamaan samaa hintaa, ehtoja ja saatavuutta, jotka on ilmoitettu varausprosessin aikana, jos varaus ei ole onnistunut.

Stayforlong pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin tarjoamaan saman hinnan, ehdot ja saatavuuden kuin varausprosessin aikana, tai tarjoamaan majoitusta vastaavalla hinnalla ja ominaisuuksilla. Jos sopimus samasta majoituksesta samoilla ehdoilla, hinnalla ja saatavuudella ei ole mahdollisia, Stayforlong ei ole missään tapauksessa vastuussa palvelun takaamisesta tai korvaamisesta käyttäjälle mainitun palvelun epäonnistumisesta.

In the event that there has been an error in the payment of the reservation or service contracted by debit or credit card of the User, Stayforlong only, in order to solve this error and not another commercial reason, you can contact the user , in your contact phone or email in order and effect to process the payment correctly.

This communication may only be for transactional reasons through any of the following means of communication: Telephone, contact email, mobile communication applications such as WhatsApp, Telegram, etc. Stayforlong will inform in this communication that the purpose of the contact is simply transactional and related to the failed payment of the service in question.

Maksu- ja peruutustavat

Käyttäjän maksama maksu Stayforlongille suoritetaan Alustalla yksityiskohtaisesti määritellyillä hinnoilla ja jollakin seuraavista maksutavoista riippuen palvelun ominaisuuksista kullakin hetkellä:

 1. I. Palauttamattomat hinnat: Koko hinta maksetaan etukäteen sopimuksen tekohetkellä. Tämä tapa ei salli mahdollisuutta peruuttaa tai palauttaa mitään summaa sen jälkeen, kun maksu on suoritettu.
 2. II. Ilmaisen peruutuksen maksut: Palvelun täysi hinta maksetaan muutama päivä ennen hotellin sisäänkirjautumista varausehtojen mukaisesti. Käyttäjä voi peruuttaa palvelun ilmaiseksi Alustan kautta varausehdoissa ilmoitetun ilmaisen peruutusajan aikana. Peruutus ei aiheuta kustannuksia, jos se tapahtuu Alustan kautta. Välittömästi tai peruutusajan jälkeen Käyttäjä menettää varauksen kokonaismäärän.
 3. III. Maksuhinnat hotellissa: Maksu suoritetaan suoraan hotellille, jolle palvelu on sovittu, mikä voi olla ennakkomaksu varauksen yhteydessä tai sisään- ja uloskirjautumispäivän välinen maksu.

Joissakin tapauksissa Käyttäjällä on mahdollisuus valita kahdesta tai kolmesta edellä mainituista vaihtoehdoista riippuen palvelun ominaisuuksista kullakin hetkellä. Kun Käyttäjä valitsee jonkin vaihtoehdon, hän sitoutuu tämän vaihtoehdon ehtoihin, koska vaihtoehtoa ei pysty enää muuttamaan myöhemmin.

Alustan sopimusprosessissa hyväksytyt maksutavat ovat luottokortit VISA, MasterCard, American Express tai pankkisiirto, jos Stayforlong hyväksyy sen.

Maksutietojen tarkistaminen

Stayforlong pidättää itsellään oikeuden tarkistaa Käyttäjän maksutiedot tekemällä 1–100 euron suuruisen maksun sopimuksen tekemishetkestä alkaen kaikentyyppisille varauksille ja hinnoille, mukaan lukien maksut hotellissa tai lykätyt maksut. Stayforlong palauttaa tämän maksun 1–15 päivän kuluessa.

Palvelun peruuttaminen asiakkaan puolelta

Jos asiakas peruuttaa palvelun ilmaisena peruutusaikana, Stayforlong jatkaa palvelun peruuttamista ilmaiseksi edellyttäen, että asiakkaan peruutus tapahtuu Alustalta.

Jos peruutus tapahtuu muulla kanavalla, joka ei ole itse Alusta (puhelin, sähköposti, chat, sosiaalinen media tai muu viestintäkanava), asiakas maksaa 30 euron summan peruutuksen käsittelymaksuna. Tämä summa veloitetaan varaukseen käytetyltä luottokortilta.

Jos palvelu peruutetaan ilmaisen peruutusajan ulkopuolella, Käyttäjän on maksettava varauksen kokonaismäärä, jota ei palauteta. Jos Käyttäjä haluaa myös peruuttaa varauksen, Stayforlong voi palauttaa osan varaussummasta, mikäli varausehdot niin määräävät, ja 10 prosentin sakko vähennetään varauksen kokonaisarvosta.

Palvelun peruuttaminen hotellin puolelta

Jos hotelli ei jostain syystä voi tarjota Käyttäjälle palvelua, joka on sovittu Stayforlongin kautta, hotelli on yksin vastuussa tarjota Käyttäjälle korvaavan yhtä tai korkeampaa laatua olevan palvelun tai Käyttäjä voi halutessaan palauttaa Stayforlongin kautta maksetut summat.

Palvelun peruuttaminen Stayforlongin puolelta:

Stayforlong pidättää oikeuden peruuttaa kaikki varaukset, jos käyttäjä ei anna Stayforlongin pyytämiä tietoja, jos käyttäjä ei vastaa Stayforlongin viesteihin kyseisiä tietoja koskien, tai jos käyttäjä on antanut vääriä tai virheellisiä tietoja. Stayforlongin käyttäjät voivat vaatia henkilöllisyyttään, kansalaisuuttaan, maksutietojaan tai yhteystietojaansa koskevia tietoja.

Stayforlong käyttää erilaisia keinoja tunnistaa luottokorttipetokset ja pidättää itsellään oikeuden yksipuolisesti ja ilmoittamatta siitä käyttäjälle peruuttaa tai jättää tekemättä varauksia, joissa epäillään luottokorttipetosta. Stayforlong pyrkii kaikin puolin ottamaan yhteyttä käyttäjään epäillyn petoksen tapauksessa, mutta jos viestintä ei ole mahdollista, se pidättää itsellään oikeuden peruuttaa varauksen ja olla tarjoamatta palvelua.

Väärennetyt tai vilpilliset varaukset:

Stayforlong pidättää itsellään oikeuden hakea 30–300 euron suuruisen käsittelypalkkion per varaus, jos varaukset on tehty vilpillisesti ilman, että sitä on tarkoitus käyttää, tai jonka tarkoituksena on selvittää, millainen Stayforlong-palveluntarjoaja on, tai johonkin muuhun tarkoitukseen kuin oleskella hotellissa.

Hyvitykset

Kaikki jonkin käsitteen alle kuuluvat hyvitykset on aina virallistettava Stayforlongin kautta ja joissakin tapauksissa Käyttäjä voi saada suoraan luottokortiltaan hyvityksen hotellilta, jonka kanssa hänellä oli sopimus.

Nimenmuutos

Käyttäjä, joka on sopinut palvelusta, voi tehdä yhden nimenmuutoksen maksutta niissä palveluissa, jotka tämän ominaisuutensa sallivat, vähintään kahdeksan (8) päivää ennen hotelliin saapumista.

Siinä tapauksessa, että tiettyyn palveluun sovittu hotelli käyttää varauksen nimenmuutoksia koskevaa maksua, nimenmuutoksen tekevän Käyttäjän on maksettava maksu ennen kuin Stayforlong hyväksyy nimenmuutoksen.

Alennuspalkkioiden ehdot

Stayforlong tarjoaa alennuspalkkioilla tehtäviä tarjouksia sekä Alustan rekisteröityneille Käyttäjille että uusille Alustalle rekisteröityville Käyttäjille soveltamalla hyvityssummia Käyttäjän tilille.

Alennuspalkkioihin sovelletaan seuraavia ehtoja:

i.- Samanaikaisesti voidaan käyttää vain yhtä alennuspalkkiota riippumatta siitä, ovatko ne Stayforlongin omia palkkioita tai kolmannen osapuolen kampanjapalkkioita, joten palkkioita ei pidetä kumulatiivisina.

ii.- Hyvityksiä ei voi siirtää Alustan rekisteröityjen Käyttäjien tilien välillä.

iii.- Käyttäjällä on enintään neljätoista (14) kuukautta hyvitysten käyttämiseen edellyttäen, että tietyn hyvityksen käyttämisestä ei määrätä eri ehtoja.

iv.- Hyvitystä sovelletaan vain niissä määrissä, joissa Alusta sallii sen.

v.- Alusta soveltaa automaattisesti hyvityksiä niissä hinnoissa, jotka hyväksyvät alennukset.

vi.- Hyvitykset eivät ole voimassa tapauksissa, joissa ne tulevat kolmansien osapuolten kumppanikampanjoista kuten cashback-palveluiden kautta.

Joka tapauksessa Stayforlong pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai peruuttaa alennuspalkkion voimassaoloajan milloin tahansa.

Peruuttamisoikeus

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että kun Stayforlongin Alustan kautta tarjoamista palveluista on yleiseen tapaan sovittu, eli että palvelun suorittaminen on alkanut ja on siten 16. lokakuuta annetun kuninkaan asetuksen nro 1/2017 2013 a §:n mukainen, joka hyväksyy kuluttajansuojasta annetun yleisen lain tarkistetun tekstin, ja Käyttäjä menettää kaikki mahdollisuudet käyttää peruuttamisoikeuttaan. Käyttäjän on kuitenkin tutustuttava eri maksutapoihin tietääkseen miten hän voi luopua palvelusopimuksestaan. (Katso kohta Maksu- ja peruutustavat)

Alustan päivitys ja muuttaminen

Stayforlong voi muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa ja saattaa ne voimaan automaattisesti julkaisuhetkellä.

Lisäksi Stayforlong pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta päivittää, muokata tai poistaa Alustansa sisältämiä tietoja näiden sekä käyttöehtojen määrittelyssä ja esittelyssä ottamatta minkäänlaista vastuuta niistä.

Immateriaalioikeus

Stayforlong omistaa, tai joissakin tapauksissa sillä kolmansien osapuolten lisenssillä, teollis- ja immateriaalioikeudet, johon kuuluvat tekstit, valokuvat, graafinen suunnittelu, navigointirakenne, toimitussisältö, look and feel -ulkoasu sekä kaikki Alustan toiminnot. Tästä seuraa, että Stayforlongilla on yksinoikeus käyttää oikeuttaan hyödyntää missä tahansa muodossa ja erityisesti kopiointi-, jakelu-, viestintä- ja muunto-oikeuksiaan Espanjan teollis- ja immateriaalioikeuksia koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjän pääsyoikeus Alustalle ei merkitse Stayforlongin teollis- tai immateriaalioikeuksien rajoittamista, siirtämistä, lisenssiä tai osittaista tai täyttä lakkauttamista.

Stayforlongin Alustan sisältöä ei saa poistaa, kumota tai manipuloida millään tavoin. On myös kiellettyä muokata, kopioida, käyttää uudelleen, hyödyntää, monistaa, julkisesti viestiä, tehdä muita tai seuraavia julkaisuja, lähettää tiedostoja, lähettää postitse, välittää, käyttää, käsitellä tai jakaa millään tavoin kaikkia tai osaa Stayforlongin Alustan sisällöstä julkisia tai kaupallisia tarkoituksia varten ilman nimenomaista kirjallista lupaa Stayforlongilta tai tapauksen mukaan sen oikeuden haltijalta, josta se vastaa.

Käyttäjä, joka jatkaa minkä tahansa sisällön jakamista Alustan kautta, myöntää Stayforlonglle ei-yksinoikeudellisen, ilmaisen ja maailmanlaajuisen luvan, joka rajoittuu tämän sisällön kopiointiin ja julkaisemiseen Alustan tarjoamien palveluiden kautta niin kauan kuin käyttäjä on osa sitä.

Tietosuoja

Joulukuun 13. päivänä henkilötietojen suojasta annetun orgaanisen lain 15/1999 säännösten mukaisesti Alustalle rekisteröityvien käyttäjien henkilötiedot suojataan henkilötietojen suojaamista koskevan lain 15/1999 (LOPD) ja muiden asiaan liittyvien tietosuojasäännösten mukaisesti. Tämän mukaisesti Alustalla käsitellyt henkilötiedot luovutetaan yksityistiedostona Espanjan tietosuojavirastolle, jotta voimme vastata kyselyihin, hallinnoida palveluitamme ja lähettää tietoja palveluistamme ja kampanjoistamme, ellei Käyttäjä ole vastustanut tällaista käyttöä.

Tiedostoista vastaava on Stayforlong SL kotipaikkanaan Muntaner 112 1º 1ª 08036 Barcelona. Tähän samaan osoitteeseen, tai mieluummin sähköpostitse osoitteeseen help@stayforlong.com, Käyttäjät voivat toimittaa tietojen käyttöoikeudet, oikaisut, peruutukset ja vastineet, lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun pyynnön, joka sisältää etunimen, sukunimen, henkilöllisyystodistuksen valokopion, pyydetyt toimet sekä osoitteen, johon voidaan lähettää vahvistus pyynnön mukaisesta toiminnasta.

Joka tapauksessa Stayforlong takaa henkilötietojen luottamuksellisuuden ja henkilötietojen tietoturvan, sillä se on ottanut käyttöönsä laillisesti vaaditut turvatoimenpiteet, joiden avulla voidaan kohtuudella varmistaa henkilötietojen suojaaminen ja välttää niiden hävittäminen, väärinkäyttö, muuttaminen, käsittely tai luvaton pääsy.

Säännösten riippumattomuus

Jos jokin näiden Ehtojen säännöksistä on mitätön tai poistettavissa, sitä ei oteta huomioon. Tämä mitätön säännös ei mitätöi loppuosaa Sopimuksesta, joka on yhä voimassa ja pätevä Osapuolten välillä.

Jos näiden Ehtojen jokin säännös julistetaan kokonaan tai osittain mitättömäksi tai voimassa olemattomaksi, tällainen mitättömyys tai voimassa olemattomuus vaikuttaa vain kyseiseen säännökseen tai sen osaan, joka on mitätön tai voimassa olematon, ja Ehdot säilyvät kaikessa muussa paitsi säännöksessä tai sen osassa, jota ei ole asetettu.

Muut asiat

Lain sallimissa rajoissa näitä ehtoja ja palveluiden tarjoamista säännellään ja tulkitaan Espanjan lainsäädännön mukaisesti ja kaikki näistä ehdoista tai palveluistamme aiheutuvat kiistat käsitellään vain Barcelonan toimivaltaisessa tuomioistuimessa Espanjassa.

Näiden ehtojen alkuperäinen espanjalainen versio on käännetty muille kielille. Käännetty versio on kohteliaisuus ja ei-virallinen käännös, joten käännösoikeuksia ei voi poistaa. Jos sopimusehtojen sisällöstä tai tulkinnasta on kiistaa, samoin kuin erimielisyyttä, ristiriitaa tai eroa espanjankielisen version ja muiden kieliversioiden välillä, näiden ehtojen espanjankielinen versio vallitsee ja on ratkaiseva, sikäli kuin se on laissa sallittua. Voit tarkistaa espanjankielisen version verkkosivustollamme (valitsemalla kielen) tai pyytää meitä kirjallisesti lähettämään sen sinulle.

Jos jokin näiden Ehtojen säännös on tai tulee pätemättömäksi tai ei-sitovaksi, sinä sitoudut muuten mainittuihin säännöksiin. Jos näin tapahtuu, virheellinen säännös on täytettävä sovellettavan lain sallimassa laajuudessa ja mahdollisimman pitkälle pätemättömien tai ei-sitovien säännösten vastaavalla vaikutuksella näiden ehtojen sisällön ja tarkoituksen mukaisesti.

Sovellettava lainsäädäntö

Näihin ehtoihin sovelletaan Espanjan lainsäädäntöä, jota sovelletaan näiden Ehtojen säännöksiin tulkinnan, voimassaolon ja täytäntöönpanon osalta. Myös molemmat osapuolet esittävät nimenomaisesti luopuvansa kaikista muista toimivaltuuksista Barcelonan tuomioistuimille.

Vastuun poissulkeminen

Stayforlong tarjoaa välityspalvelun hotellien ja muiden majoituspaikkojen varaamiseen, joten se ei ole missään tapauksessa vastuussa näissä laitoksissa tarjottavasta palvelusta. Stayforlong toimii pelkästään välittäjänä palveluista sopimiseen ja ei ota huomioon tarjotun palvelun riskiä ja onnea. Stayforlong ei ole missään tapauksessa vastuullinen majoituspalvelun häiriöistä, majoitustietojen virheistä, majoituksesta johtuvista vahingoista tai mistään, mikä johtuu majoituksesta, joka on varattu Stayforlongin kautta.